Webinar: De kracht van AI in softwareontwikkeling by Mitchel Nijdam

Algemeen, Chapters, Tribes
07 november, 17:15 - 18:15
Nog plaatsen over

Omschrijving

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI5OTEzYmQtMTM5NS00M2YxLTg1NTktYjUxMTA2NzM4Zjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229e8cdb6a-eda5-4cca-8b83-b40f0074d999%22%2c%22Oid%22%3a%223487402b-2ccb-440d-b5db-85b182f01cc7%22%7d

Ben je benieuwd hoe AI-producten zoals ChatGPT en Github Copilot de productiviteit van softwareontwikkeling naar nieuwe hoogten kunnen tillen? Steeds meer ontwikkelaars raken nieuwsgierig naar deze ontwikkelingen, maar missen nog de nodige kennis om er optimaal van te profiteren. Stel je eens voor: toenemende efficiëntie en kennisdeling binnen jouw ontwikkelingsteams, resulterend in betere prestaties.

Dit webinar biedt jou de kans om de nieuwste trends op het gebied van AI te ontdekken en te begrijpen hoe jij als ontwikkelaar hiervan kunt profiteren. Laat je inspireren door de mogelijkheden en zet de volgende stap naar verbeterde softwareontwikkeling. Mis deze kans niet om jouw ontwikkelvaardigheden naar nieuwe hoogten te brengen.

Dit webinar wordt gegeven door Mitchel Nijdam. Mitchel is een gedreven developer met expertise in het gebied van Java, Kafka en Kubernetes. Hij is een echte teamplayer, met focus op het bouwen van robuste en innovatieve oplossingen. Momenteel is Mitchel actief bij Alliander via Team Rockstars IT, en heeft hij ervaring opgedaan in het versnellen van interne processen en het implementeren van innovatieve oplossingen in de energie sector. Door zijn interesse in de nieuwe ontwikkelingen van Artificial Intelligence weet Mitchel een pragmatische brug te slaan tussen IT projecten en innovatie.

*Een week én een uur vóór aanvang ontvang je per mail de link naar het webinar.

Reacties

Mitchel Nijdam

Vergelijkbare events

18 april, 17:00

Tech radar AI

Tribe Agile, Tribe Architecture, Tribe Automated Testing, Tribe Cloud & DevOps, Tribe Data and AI, Tribe Front-end/Mobile, Tribe Java, Tribe Microsoft, Tribes
7 Spots
18 april, 08:30

EHV’23 MELTdown!

Chapter Eindhoven ’23
4 Spots
18 april, 19:00

EHV’23 Goes bowling!

Chapter Eindhoven ’23
17 Spots